פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales

The sales department handles any pre-sale questions and any other sale enquiries.

 Abuse & Complaints

The department of abuse reports and customer/third party complaints.